Intresse i Fågelvikshöjden

Publicerad lördag 15 okt 2022, 18:26

Till alla medlemmar!

Den onsdagen 16 november 2022 genomför föreningen årsstämman och går då igenom föregående år och blickar framåt för kommande. I dagsläget saknar föreningen valberedning varför styrelsen nu söker ett par medlemmar som kan anmäla intresse att vara en del av styrelsen som ledamot eller suppleant. Föreningen kommer även vara i behov av en ny valberedning av ett par medlemmar som inför nästa årstämma (2023) kan tillse att till det mötet presenteras förslag av nya styrelsemedlemmar.

Styrelsearbetet (anser jag) är inte så betungande för de platser som i år behövs fyllas. Styrelsen har möte ca 1 gånger per månad och vi har genomför ungefär hälften digitalt.

Det viktigt att samfälligheten har en styrelse som tillsera tt våra vägar och den mark föreningen underhålls och sköts för att vi fortsatt skall kunna bo så trevligt som vi gör.

Kan du tänka dig att ställa upp? Ta kontakt med mig (Erik 073-0986011 eller på mail) eller någon annan i styrelsen.

Mvh Erik Lindahl, ordf Fågelvikshöjdens samfällighetsförening

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.