Föreningsbrev april 2022

Publicerad söndag 17 apr 2022, 20:40

Styrelsen består av:

Ordförande Ledamöter Suppleanter Revisorer
Erik Lindahl Andreas Gottlieb Anneli Törnefall Zalavary Marika Falk
Patrik Lindberg Katja Kostet Eriksson Werner Carlsson
Frida Wedebrand Revisorssuppleant
Sara Jonerin Isabell Ekström

Städdag
Styrelsen kallar samtliga medlemmar och boende i området till städdag den
21 maj kl 10. Då passar vi på att rensa tillsammans i området! Föreningen bjuder efter städningen på korv vid ängen. Styrelsen söker efter några som skulle kunna tänka sig att ställa upp med grill och tillse grillning av korvarna. Hör då av dig till styrelsen@fagelvikshojden.se eller ordf. Erik 073-0986011

Moms samfälligheter
Den 15 februari publicerade Skatteverket ett ställningstagande med innebörden att Skatteverket numera anser att alla samfällighetsföreningar ska momsregistrera sig och ta ut moms på föreningens avgifter från medlemmarna. Styrelsen följer utvecklingen av detta och har påbörjat ett arbete gällande vad det innebär för samfälligheten och medlemmarna samt vilka möjligheter det finns och vad det innebär att räkna med moms retroaktivt. För mer information, se: https://www.revriks.se/nyheter/2022/information-om-nya-momsfragan/

Sopning / tömning brunnar
För någon veckan sedan sopades äntligen området rent från sandningen i vintras. Därefter slamsögs samtliga brunnar. I samband med det sjönk en brunn vid Rosenmalmsv. 14 ner. Styrelsen kommer tillse att det åtgärdas.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, genom Ordförande
Erik Lindahl

styrelsen@fagelvikshojden.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.