Nyheter

Nyheter

Städdag 2024

Städdag för 2024 är Lördag den 4 maj, med start kl. 10. 00 och vi håller på till c:a 12

Sopning av gator 2024

Ny information: Sopbilen för att göra klart gatusopning hos oss, är på väg ut till Ingarö nu på fm(fredag). Förhoppningsvis blir all gatusopning klart idag. Sandsopningen blev inte klar igår onsdag 17/4

Gallring i Samfällighetens skog

Tisdag den 23 januari kommer det pågå gallring av skog på Samfällighetens skogsområde, på tre olika platser. Vid båda lekplatserna samt Samfällighetens mark på Svalas väg. Vi ber er hålla behörigt avstånd från arbetet

Årsstämma 2023

Kallelse till föreningsstämma Medlemmar i Fågelvikshöjdens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: måndag 13 november 2023 kl. 19:00 Plats: Ingarö föreningshus, Stora möteslokalen Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Mötets stadgeenliga utlysande Antal närvarande medlemmar med rösträtt Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar Framställan: Utöka antalet farthinder Motion: Ersättning styrelsen Ersättning till styrelse och revisorer Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för verksamhetsåret 2023/2024 samt fastställande av debiteringslängd Förslag till vinstdisposition Val av styrelse, ordförande, ledamot och suppleanter Val av revisorer och suppleant Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Till denna kallelse finns bilagor: Bilagorna finns att tillgå om du loggar in på föreningens hemsida www

Städdag 2023

Årets städdag kommer genomföras 13 maj. Se bifogat dokument för tider och uppgifter.

Upprop - kratta grus inför gatusopning

Imorgon kommer gatorna i vårt område sopas av entreprenören. Många har reda sopat ut grus från kanterna vid tomter och vid vändplaner. Snyggt! För att vi ska få bort så mycket grus som möjligt imorgon önskar styrelsen att vi (alla medlemmar och boende) som har möjlighet tillsammans ikväll kl 1930 hjälps åt att kratta ut grus på vägen på de ställen där det idag ligger grus i gräset

Sopning av gator 2023

Onsdag den 19/4 kommer våra gator att sopas. Det är viktigt att parkering inte sker på gator och på vändplaner. Dra även in soptunnorna

Faktura årsavgift

Fakturan till samtliga medlemmar har inte gått ut (som tidigare år) till alla ännu, men kommer troligen i brevlådorna kommande vecka med sista betalningsdag i december. Hälsningar Styrelsen

Kallelse föreningsstämma 2022

Medlemmar i Fågelvikshöjdens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: onsdagen 16 november 2022 kl. 19:00 Plats: Ingarö föreningshus, Stora möteslokalen Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Mötets stadgeenliga utlysande Antal närvarande medlemmar med rösträtt Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar Ersättning till styrelse och revisorer Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för verksamhetsåret 2022/2023 samt fastställande av debiteringslängd Val av styrelse, ordförande, ledamot och suppleanter Val av revisorer och suppleant Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Till denna kallelse finns bilagor: Bilagorna finns att tillgå om du loggar in på föreningens hemsida www

Intresse i Fågelvikshöjden

Till alla medlemmar! Den onsdagen 16 november 2022 genomför föreningen årsstämman och går då igenom föregående år och blickar framåt för kommande. I dagsläget saknar föreningen valberedning varför styrelsen nu söker ett par medlemmar som kan anmäla intresse att vara en del av styrelsen som ledamot eller suppleant. Föreningen kommer även vara i behov av en ny valberedning av ett par medlemmar som inför nästa årstämma (2023) kan tillse att till det mötet presenteras förslag av nya styrelsemedlemmar

Föreningsbrev september 2022

Styrelsen består av: Ordförande Ledamöter Suppleanter Revisorer Erik Lindahl Andreas Gottlieb Anneli Törnefall Zalavary Marika Falk Patrik Lindberg Katja Kostet Eriksson Werner Carlsson Frida Wedebrand Revisorssuppleant Sara Jonerin Isabell Ekström Städdag Tack alla som kom och hjälpte till under städdagen! Det var härligt att se alla som som tog i. Nästa år lovar vi att köpa mer korv. Styrelsen vill passa på att tacka familjen Sjödell och familjen Lindberg för att de hjälpte till att sprida ut den nya sanden till boulebanan

Kallelse till städdag 2022

Styrelsen kallar samtliga boende och medlemmar i föreningen till en gemensam städdag i området. Lördag 21 maj 2022 kl 10-13 Efter två corona-år är det dags igen att tillsammans "fixa" till området. Kallelse med arbetsuppgifter mm kommer i brevlådan inom kort

Föreningsbrev april 2022

Styrelsen består av: Ordförande Ledamöter Suppleanter Revisorer Erik Lindahl Andreas Gottlieb Anneli Törnefall Zalavary Marika Falk Patrik Lindberg Katja Kostet Eriksson Werner Carlsson Frida Wedebrand Revisorssuppleant Sara Jonerin Isabell Ekström Städdag Styrelsen kallar samtliga medlemmar och boende i området till städdag den 21 maj kl 10. Då passar vi på att rensa tillsammans i området! Föreningen bjuder efter städningen på korv vid ängen. Styrelsen söker efter några som skulle kunna tänka sig att ställa upp med grill och tillse grillning av korvarna

Ny tid för gatusopning

Ny tid för sopning av gatan är 16 april.

Sopning av gator uppskjutet

Pga av nederbörden i dagarna skjuts sopningen av gatorna upp till vecka 16.

Sopning av gator 2022

Torsdag den 7/4 kommer våra gator att sopas. Det är viktigt att parkering inte sker på gator och på vändplaner. Dra även in soptunnorna

Föreningen efterlyser!

Ordförande till styrelsen sökes!

Välkommen till vår nya föreningssida

Den nya hemsidan är nu lanserad och vi har massor av nyheter!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.