Logga in

Information till mäklare

Information till dig som är mäklare

Du som är mäklare tänk på att informera de som köper en fastighet i detta område.

Området består av följande gator:

  • Rosenmalmsvägen
  • Svalas väg
  • Reinholds väg
  • Stenolles backe
  • Utsikten

Vi är en samfällighet om 178 medlemsfastigheter. I en samfällighet delar vi på vissa gemensamma kostnader. För bland annat gatubelysning, snöröjning och underhåll av området. När du köper en fastighet i området blir du medlem i Fågelvikshöjdens samfällighetsförening och blir därmed skylldig att betala en avgift till föreningen. Den som är fastighetsägare på förfallodagen enligt fastighetsregistret är den som betalar. Avgiftern är en förskottsavgift och betalas förnärvarande två gånger per år. En med förfallodag i maj och en i november. Avgiftens storlek fastställs av stämman. För att få aktuell årsavgift kontakta styrelsen. Ordinare stämma hållast en gång per år och senast den sista november.

I maj anordnas en gemensam städdag där vi gör området fint efter vintern och in för sommaren.

Medlem som flyttar får inte tillbaka delar av avgifter när denne flyttar utan får hantera detta med köparen av fastigheten.

Den som säljer en fastighet måste själv informera styrelsen om att de flyttar så inloggning till föreningens webbsida kan tas bort. Ny medlem får själv begära inloggningsuppgifter. Länk till ansökan hittas i menyn. Det är bra att ha det då information till samfällighetens medlemar publiceras här. Den enda information som delas ut är kallelsen till föreningstämma. Ordinare senast två veckor innan och för en extra stämma en vecka innan.

Ladda ner vårt välkomstbrev och lämna till de nya ägarna.

Styrelsen för Fågelvikshöjdens samfällighetsförening
styrelsen@fagelvikshojden.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.